26.2.2016

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä ”kohde”.

Koli Royal (CM Yliveto Oy, y-tunnus 0984292-5) vuokraa lomamökkejä Suomen Kolilla. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Varaaminen

Asiakas vastaa siitä, että hän tutustuu varauskohteen kuvaukseen sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

Asiakkaan tekemä varaus on sitova sen jälkeen, kun tilausvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Varausjärjestelmä lähettää tilaus- ja maksuvahvistukset automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. Jos asiakas valitsee maksuvaihtoehdoksi laskun, maksuvahvistus lähetetään automaattisesti, mutta asiakkaan tulee tarvittaessa esittää Koli Royalille maksuvahvistus.

Koli Royal ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta, vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Koli Royaliin tilanteen korjaamiseksi. Koli Royal ei anna takuita siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

Peruutuspäivä on se päivä, jona Koli Royal on saanut tiedon peruutuksesta. Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, voidaan periä toimituskulut.

kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, mutta vähintään 7 vrk, peritään 50 % kohteen vuokrahinnasta.

kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 7 vrk, peritään koko vuokrahinta.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus

Omistajalla on oikeus peruuttaa varaus mahdollisessa tuplavaraustilanteessa, jos jälleenmyyjämme on ehtinyt tehdä varauksen samalle ajankohdalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa Koli Royal voi irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viipymättä kohteen vuokranneelle asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Avaimet

Maksuvahvistuksessa asiakkaalle toimitetaan ohjeet avaimesta ja sen noudosta.

Asiakas palauttaa kohteen avaimet saamiensa ohjeiden mukaan. Oletuksena avain jätetään varauksen päättyessä mökin pöydälle.

Kohteen käyttö

Kohde on määritelty kohdekuvauksessa.

Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen varusteineen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, hänen on viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana.

Vahinkojen korvaukset

Asiakas on velvollinen korvaamaan Koli Royalille kohteessa aiheuttamansa vahingot. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamistaan vahingoista varauksen aikana.

Koli Royal ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

Valitukset

Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

Koli Royal pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

Jos asiakas ja Koli Royal eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

Tilausvahvistus/maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Maksuehdot

Koli Royal käyttää palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

Koli Royal ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Maksaminen laskulla

Lasku on maksettava kokonaan vähintään kuukautta ennen varauksen alkamista. Jos varaukseen on alle kuukausi, tulee varaus maksaa mahdollisimman pian.

Mikäli varattavan kohteen tai tuotteen laskua ei ole maksettu viimeistään kuukautta ennen varauksen alkua, varaus peruutetaan.

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet ovat verkkokaupan vastuulla.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)

Sähköposti: payform@bambora.com

Puhelin: 029 300 5050 (arkisin klo 9–16)

Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Yleiset ehdot

Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

Vuokraamme mökkejä ainoastaan täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin. (Luotu: 31.5.2016, päivitetty 23.4.2019)