23.2.2018

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Koli Royal (Y-tunnus: 0984292-5)
Multivieruntie 6
83960 KOLI

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Matti Lehti
Sähköposti koli@koliroyal.fi

REKISTERIN NIMI

Koli Royalin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on tehnyt mökin varauksen.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Koli Royalin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden varausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Koli Royalin omissa rekistereissä. Koli Royal saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Koli Royalin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

    Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tehdystä varauksesta

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Koli Royalin käytössä. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Koli Royalin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Koli Royalin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Koli Royalin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Koli Royalin salasanasuojatulla palvelimella.